mail: 
Lánczi András 
viztorony@viztorony.hu 


A budafoki víztorony-pályázat 17. sz. pályaműve
17. sz.


 

Építészeti kialakítás

A terv egy sok támaszú, oszlopokkal megtámasztott, közlekedő kezelőtoronnyal ellátott tórusz formájú tárolótér kialakítására tesz javaslatot.
A pályázó igyekezett a tervezési program teljesítésére törekedni, mértéktartó belső tereket kialakítani.
A sok oszlopos megtámasztású tórusz formájú tárolótér kialakítása építészetileg hátrányos, mert jelentősen növeli az építmény tömegérzetét. A létesítmény ezzel a tömegalakítással elveszíti karcsú, könnyed hatását, építészeti összefogottságát, egyensúlyát. A tervből hiányzik az építészeti elegancia. Az oszlopokkal körbezárt teresedés szükségességét, funkcióját a pályamű nem tisztázza.

Szerkezeti kialakítás
Ez a pályamű poliészter csövekből kialakított 3,0 m átmérőjű 5 db víztartály, "tóruszos" kialakítással, kör mentén elhelyezkedő pillérsorral alátámasztva, bonyolult csőkapcsolatban. Üzemeltetési, karbantartási szempontból a kialakítás nem előnyös. Az alkalmazott anyagra külön szakhatósági engedélyek szükségesek.

Ezen kívül még folyamatos alátámasztásként e.gy. héjelemekkel is minden cső alátámasztásra kerül. A héjelemeket pedig poligonális gerendák támasztják meg. Ezek pillérfejekre támaszkodnak. A 2 db ill. 3 db összekapcsolásával kialakított tartály 3009 m3 hasznos térfogatú. A tartálygyűrű kör keresztmetszetű vasbeton oszlopokon nyugszik.

Fajlagos mutatók:
a = 0,83
b = 0,66
Összes beépített tartószerkezet 2481 m3.
A szerkezet magassága 44,26 m.
A legnagyobb átmérő 42,50 m.

Statikai számítás
A részletes statikai számítást a pályázathoz külön mellékletként csatolták.

Hidraulika, vízgépészet
Gépészeti műleírás és csövezési terv készült.
Az 5 db cső miatt vízgépészeti szempontból bonyolult rendszer alakítható ki.

Teleprendezés, kertészet
A kialakítás a műszaki leírásban ismertetésre került.

A pályázat tárgya a budafoki 3000 m3-es hasznos térfogatú víztorony építészeti kialakítása, környezetbe illesztése, szerkezetének és építési technológiájának meghatározása a kiírásban részletezett feltételekkel.

A pályázat célja, hogy olyan alkotás szülessen, mely egyrészt az FVM Rt. szimbólumává válik, gondolatilag a Céggel azonosítható, másrészt a gyorsan fejlődő környék maradandó építészeti alkotása legyen.

A budafoki víztorony-pályázat leírása és a eredményének értékelése itt olvasható

A maketteket 2002 tavaszán a Camponában és a MEO-ban állította ki a Fővárosi Vízművek.